O mně

Rád dělám věci jinak a nerad jdu s proudem. V roce 2016 se mi zdál realitní sektor velmi přeplněný. Výkupy nemovitostí jako celků již nebyly finančně zajímavé. Zkusil jsem něco, co bylo do té doby trhem pro pár vyvolených. Výkupem spoluvlastnických podílů se zabývalo velmi málo lidí, pouze pár fyzických osob a několik menších firem. Sbíral jsem zkušenosti, konzultoval s advokáty, četl judikáty a v neposlední řadě oslovoval potenciální prodejce spoluvlastnických podílů. V průběhu let došlo legislativně k několika změnám, včetně daňových, které pozitivně ovlivnily nabývání nemovitostí.

V obchodu se spoluvlastnickými podíly jsem objevil velký potenciál a získával zkušenosti. V počátcích jsem vše zvládal s několika spolupracovníky, zkoumal, jaké jsou možnosti, kolik se dá koupit a prodat spoluvlastnických podílů za rok. Do dnešního dne nemám jasnou odpověď a stále nedokážu říci. Myslím si, že investovat do vlastnictví, ať už podílového nebo spoluvlastnictví, je nejlepší možná investice. Vlastnictvím nabýváme hodnotu, kterou můžeme vidět, sáhnout si na ni, zajet se na ni podívat atd.

Nemám rád alternativní investice do kryptoměn (i když jsem do nich sám investoval), akcií, fondů nebo dluhopisů. Investování do spoluvlastnických podílů je v produktivním věku pro mě nejlepší volbou. Jistota pro investora, že on nebo jeho firma je na listu vlastnictví zapsána jako vlastník, je mnohem víc než částka, kterou vidíte v aplikaci při investicích do kryptoměn.“

Portal podilu
Maxim Ponomarenko