Kniha

První kniha o spoluvlastnických podílech

Začínající investoři, makléři, zkušení obchodníci, ale také lidé, kteří hledají jiný způsob zhodnocení svých peněz. Ti všichni mají nyní jedinečnou příležitost se seznámit se zcela novou investiční příležitostí, kterou představují spoluvlastnické podíly.

Na základě svých zkušeností a zkušeností mých spolupracovníků jsem napsal první českou knihu o spoluvlastnických podílech.

Spoluvlastnické podíly: Nová investiční příležitost je knihou, která vám otevře prostor bezpečného zhodnocení vašich financí nejen v době vysoké inflace.

Díky knize se dozvíte, co to je podílové spoluvlastnictví, jaký vývoj měla a v jakém stavu je aktuální legislativa. Zároveň na co se zaměřit při nákupu nebo prodeji spoluvlastnického podílu.

Kniha obsahuje také konkrétní příklady z praxe, rady, jak začít investovat do spoluvlastnických podílů, základní informace k dražbám nemovitostí, řeší otázku daní, ale věnuje se i práci s katastrem nemovitostí a jednotlivými dokumenty (list vlastnictví aj.).

 

 

 

 

Kniha již v prodeji! Objednávejte ZDE.

Audio ukázka

z knihy Spoluvlastnické podíly: Nová investiční příležitost

Ukázky z knihy

{

Pokud není možné nemovitost rozdělit, ani přikázat některému ze spoluvlastníků, soud rozhodne o prodeji ve veřejné dražbě. O dražbě rozhodne i v případě, že jeden ze spoluvlastníků má o podíl zájem, ale nemá finanční prostředky k úhradě.

Dražba domu online

Elektronická dražba je snadný a komfortní způsob, jak si lze pořídit nové bydlení, nebo investovat do spoluvlastnického podílu. V dražbách jsou spoluvlastnické podíly prodávány za zlomek ceny, což z nich činí velmi výhodnou investici. Přihlásíte se elektronicky, požadované dokumenty odešlete poštou nebo v dokumentu PDF s certifikátem. Samotný proces dražby vyžaduje jen připojení k internetu. Dražit je tak možné z pohodlí domova nebo kdekoli jinde, avšak ideálně prostřednictvím osobního počítače, nikoli mobilního telefonu nebo tabletu.

{

Pokud se vlastník nachází v insolvenci, můžete koupi nemovitosti provést skrze insolvenčního správce. Ten je oprávněný nakládat s majetkem dlužníka podáním nabídky na odkup v rámci zpeněžení majetku. Jestliže není nemovitost v soupisu majetkové podstaty dlužníka, lze ji koupit přímo od insolvenčního správce. V takové situaci doporučujeme ověřit, zda dlužník může nemovitý majetek zpeněžit sám.

Jestliže bude výkup probíhat skrze insolvenčního správce, podáte mu nabídku na koupi a tím se účastníte výběrového řízení. Zajištěný věřitel a insolvenční soud vám nabídku musí schválit. V naprosté většině případů musíte složit kupní cenu před podpisem smlouvy, a to na účet majetkové podstaty dlužníka. Podepíšete kupní smlouvu a na katastrální úřad podáte návrh na vklad vlastnického práva. Insolvenční správce vám poté vystaví potvrzení o zániku zástavních práv, poznámek a jiných omezení, které na převodu nemovitosti váznou. Následně podáte na katastrální úřad už jen návrh na výmaz.

{

O hospodaření a nakládání se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci společně na základě jejich dohody. Pokud se nedokážou dohodnout, tak hlasují. Při hlasování se uplatní většinový princip. To znamená, že je nutné dosáhnout souhlasu nadpoloviční většiny spoluvlastníků s podílem větším než 50 procent.

Pokud jsou spoluvlastníci dva a každý z nich vlastní ideální polovinu nemovitosti, nelze bez souhlasu druhého spoluvlastníka získat nadpoloviční většinu. V takovém případě musí s pronájmem souhlasit oba. Spoluvlastnický podíl můžete prodat nebo darovat, nelze je ale pronajmout. Nelze totiž určit, která část nemovitosti má být předmětem nájmu.

{

Jednotlivá vlastnická oprávnění vychází z obsahu vlastnického práva a spočívají v tom, že oprávněná osoba má právo něco požadovat. I když v zákoně není přímo uveden výčet jednotlivých práv, stále platí, že vlastnictví reprezentují tato práva:

Právo věc držet

Zaručuje nám, že s věcí nakládáme jako s věcí vlastní, máme ji ve své faktické moci a vykonáváme k ní držbu. Držba věci však není totožná s pojmem „mít věc u sebe“. Obsah tohoto práva se musí chápat pouze tak, že vlastník může s věcí nakládat jako by byla jeho vlastní.